bgdeen
logoКак да кандидатствам?

За безработни лица

1. Регистрираните в Дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) безработни лица, подават Заявление за включване в обучение (бланка на Агенция по заетостта) по местоживеене. В Заявлението посочват в какъв вид обучение желаят да се включат и ще ползват ли Общежитие (за отдалечените от Смолян населени места).
2. След подаване на Заявлението, служителите на съответното ДБТ изпращат Вашето желание под формата на „Заявка” към нас, а ние одобряваме Вашето участие и връщаме потвърждение за включването Ви в обучение (при сформиране на група).
3. При сформирането на групата за съответното обучение и потвърждаване на участие, служител от ДБТ Ви се обажда и Ви кани да сключите Договор за обучение. При сключването на Договора, ще са Ви необходими следните документи – копие на Диплома за завършено образование (за обучения от I степен на професионална квалификация – минимум основно образование, за обучения от II и III степен – минимум средно образование) и медицински документ, удостоверяващ, че професията, по която желаете да се обучавате не е противопоказна за Вас. Служителите преглеждат Дипломата и медицинския документ и Ви ги връщат, за да ги представите на нас.
4. След подписването на Договора, Вие вече можете да се включите в обучението, а тези от Вас, които са от отдалечени от Смолян населени места имат право да се настанят в Общежитието един ден преди започване на самото обучение.
5. Важно: за някои от обученията се изисква и Лична здравна книжка (напр. „Маникюрист-педикюрист”, „Козметик”, „Фризьор”, „Готвач”, „Хлебар-сладкар” и др.). Задължително при нас трябва да представите Диплома за завършено образование, медицински документ и 3 снимки – паспортен формат (възможно най-актуални).
6. За безработните лица, обучението е напълно безплатно, за всеки учебен ден получавате и по 10 лв. стипендия (изплаща се от ДБТ по Ваша банкова сметка ежемесечно). По време на обучението, безработните лица, регистрирани и включени в обучение, които не са от гр. Смолян – се настаняват безплатно в нашето общежитие, като им се осигурява и безплатна закуска и веднъж в месеца ще имат възможността да се приберат до родното място, като им се възстановят пътните разходи в размер до 60 лв.(отиване и връщане).

За всички останали, които желаят да се включат в обучение

Записването за обучения при нас става по следния начин:
1. Идвате при нас – в Административната сграда, намираща се на адрес Смолян, ул. „Искра” 8, подавате Заявление за включване в обучение при Ръководителя на „Учебен отдел” (на третия етаж в Административната сграда) и заплащате в Счетоводството (на втория етаж) таксата за съответното обучение.
2. Представяте ни необходимите документи за включване в обучение – Диплома за завършено образование (за обучения от I степен на професионална квалификация – минимум основно образование, за обучения от II и III степен – минимум средно образование) и медицински документ, удостоверяващ, че професията, по която желаете да се обучавате не е противопоказна за Вас.
3. Важно: за някои от обученията се изисква и Лична здравна книжка (напр. „Маникюрист-педикюрист”, „Козметик”, „Фризьор”, „Готвач”, „Хлебар-сладкар” и др.). Задължително при нас трябва да представите Диплома за завършено образование, медицински документ и 3 снимки – паспортен формат (възможно най-актуални).
4. Обученията стартират при сформиране на група.