bgdeen
logoДругите за нас

,

Румен Бочев

Специални благодарности на БГЦПО – Плевен за високо професионалната работа
по обучението в технологиите на сухото строителство!

КНАУФ България ЕООД
Румен Бочев
05.04.2008 г.