bgdeen
logoКомпютърна грамотност

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 УЧ. Ч.
  • ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • Придобиване на основни знания за работа с компютър.
  • Запознаване с възможностите на текстообработваща програма Microsoft WORD.
  • Придобиване на умения за въвеждане и коригиране на текст.
  • Придобиване на знания за създаване на папка/ директория, преименуване и изтриване.
  • Умения за обработване на таблица.
  • Работа с електронна поща.
  • Работа с Internet.
  • Търсене на информация в интернет страница.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Работа със старт менюто, лентата със задачи.
  • Създаване на директории и файлове.
  • Управление на файлове, папки и обекти.
  • WordPad и NotePad.
  • Текстообработващи програми.
  • Електронни таблици.
  • Работа с Internet.

  Курсът е предназначен за начинаещи потребители с несистематизирани частични познания за работа с компютър.
  Учебният процес се осъществява от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, прилагащи съвременни интерактивни подходи, методи и техники на обучение.
  Успешно завършилите обучението – след полагане на писмен изпит – тест, получават удостоверение за придобита ключова компетентност.