bgdeen
logoРабота с електронни таблици

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 45 УЧ. Ч.
  • ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • запознаване с възможностите, приложението и основните функции на програмата за електронни таблици Microsoft Excel;
  • придобиване на умения за въвеждане, редактиране и форматиране на различни типове данни, формиране на умения за извършване на изчисления с помощта на формули и функции;
  • възможност за вмъкване и обработка на диаграми и отпечатване на електронни таблици.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Характеристика на електронните таблица Excel.
  • Файлови операции.
  • Въвеждане и редактиране на данни.
  • Форматиране на данните.
  • Използване на формули и функции.
  • Видове адреси на клетка.
  • Сортиране на данните.
  • Диаграми.
  • Оформяне на електронните таблици за печат.

  Учебният процес се осъществява от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, прилагащи съвременни интерактивни подходи, методи и техники на обучение.
  Успешно завършилите обучението – след полагане на писмен изпит – тест, получават удостоверение за придобита ключова компетентност.