bgdeen
logoОбществени и граждански компетентности

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 УЧ. Ч.
  • ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • формиране на умения за обща гражданска и социална култура;
  • преодоляване на социалната изолация и управление на промяната– осмисляне на собствената роля за управление на живота и същността на гражданското общество;
  • по-добра ориентация в предлаганите от различни институции услуги;
  • формиране на умения за гражданска компетентност, включваща форми на поведение, позволяващи на индивидите да участват по ефективен и конструктивен начин в обществения живот;
  • формиране на адекватно поведение в работната среда, екипност, способност за справяне с конфликтни
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Входящ панел – начало на обучението.
  • Гражданска и социална култура.
  • Социални умения: екипност, комуникативност, справяне с конфликти.
  • Кодекс на поведение.
  • Активно поведение на пазара на труда.

  Учебният процес се осъществява от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, прилагащи съвременни интерактивни подходи, методи и техники на обучение.
  Успешно завършилите обучението – след полагане на писмен изпит – тест, получават удостоверение за придобита ключова компетентност.