bgdeen
logoКратко обучение – „Миглопластика“

ДП„Българо-германски център за професионално обучение” – клон Смолян предлага двудневен курс „Миглопластика“, включващ техниките „Косъм по косъм” и „Руски обем”. Курса се състои от теоретична и практическа част.
Техника Косъм по косъм – безвреден и ефикасен метод, с който се гарантира естествена визия и дълготраен ефект. При тази техника се апликират единични удължители върху всяка подходяща естествена мигла, без да се нарушава естествения цикъл на растеж, като в същото време се увеличава дължината и обема на миглите. При тази техника изкуствените косъмчета се прикрепят към естествените едно по едно, като не се слепват, за да се постигне лек и пърхащ ефект.
– Курсистът се запознава с технологията на процедурата, видовете продукти, мигли и инструменти, нужни за нейното извършване.
– Отделя се основно внимание на задължителните хигиенни изисквания, които трябва да се спазват преди, по време и след процедурата.
– Изучават се основните грешки, които могат да доведат до алергична реакция при клиентите.
– Запознават се с най-често срещаните проблеми при естествените мигли, растеж и структура на косъма, както и с начините на определяне и изграждане на миглите.
– Преподава се правилния подход към клиентите преди и по време на процедурата, както и грижите, които трябва да се полагат след нейното приключване.
–Курсиста се упражняват върху жив модел, като се следват насоките на лектора.

Техиника Руски обем (Russian Volume) – метод, чрез който се постига изключителна гъстота, изразителност и обем на естествените мигли. Използват се няколко на брой косъмчета (3, 5, 6, 7 или 8), които се залепват върху един естествен косъм. Разликата с обемните техники 2D/3D/5D/6D/7D/8D е че се ползват по-тънки косъмчета.
– Изучават се особеностите на технологията на Руски обем, процедурата, видовете продукти, мигли и инструменти, нужни за нейното извършване.
– На обучаемите се предоставя възможността да изучават техниката по определяне, изграждане и поставяне на Russian Volume мигли, като се упражняват върху жив манекен.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели със стаж в сферата на миглопластиката.
След приключване на обучението се полага Държавен изпит по теория и практика и курсистите получават Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН по част от професия „Козметик”, на тема „Удължаване на мигли”.

Всички необходими продукти и оборудване са предоставени от обучителния център и са включени в таксата за обучение.
Всичко това на екслузивната цена от 350 лв.