bgdeen
logoКратко обучение – „Текстообработване“

Двудневен курс по текстообработка
от 9:00 ч, до 16:00 ч.
Целта на обучението е запознаване с възможностите, приложението и основните функции на програмата за текстообработка Microsoft Word.
По време на обучението се придобиват умения за:
• Въвеждане на текст,
• Редактиране на текст,
• форматиране на текст,
• Вмъкване на елементи
• работа с таблици,
• Сливане и разделяне на клетки
• създаване на серийни документи,
• оформяне на страниците и разпечатване и много други.
По време на обучението ще получите всички необходими материали за провеждане на учебния процес.
След приключване на обучението получавате Удостоверение за преминато обучение.
Само за 150 лв.

Записването и заплащането на таксата за курса става не по-късно от три дни преди стартовата дата. Обучението ще се проведе в сградата на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ – клон Смолян на адрес – гр. Смолян, кв. Долно Райково, ул. „Искра” 8.

Препоръчително е участниците в курса да имат основни умения за работа с компютър.