bgdeen
logoГрафичен дизайнер

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 960 УЧ. Ч. (6 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • основните правила за обработка на растерни изображения;
  • принципите за създаване на векторни изображения;
  • стъпките и особеностите при създаване на документи за печат;
  • начините за вграждане на текст и изображения при документи за печат;
  • последователността при окончателното окомплектуване на документи за печат.
  • изработка на рекламни материали;
  • принципи и условия за изграждане на статичен уеб сайт;
  • създаване и дизайн на динамичен уеб сайт.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Икономика;
  • Предприемачество;
  • Комуникация и мотивация;
  • Рисуване, орнаментика, иконизация;
  • Информационна техника и технологии;
  • Чужд език по професията;
  • Шрифтове и типография;
  • Компютърна графика и реклама;
  • Предпечат;
  • Компютърна анимация;
  • Уеб дизайн;
  • Учебна практика;
  • Производствена практика.