bgdeen
logoХлебар-сладкар

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 660 УЧ. Ч. (4 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • здравословни и безопасни условия на труд;
  • правилно подбира продукти за сладкарското производство;
  • спазва технологичната последователност;
  • съчетава компонентите и аранжира сладкарски изделия;
  • изпробва нови продукти;
  • разработва нов дизайн на изделия в сладкарството.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Икономика;
  • Предприемачество;
  • Компютърно обучение;
  • Основи на туризма;
  • Счетоводство и отчетност в туризма;
  • Чужд език по професията;
  • Хигиена на хранене и хранително законодателство;
  • Машини и съоръжения в предприятията за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
  • Микробиология;
  • Суровини и материали за производство на хляб;
  • Технология на сладкарските изделия;
  • Декорация-художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия;
  • Производствена практика.