bgdeen
logoДизайнер

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 960 УЧ. Ч. (6 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • развитие на световната история на изкуството на човечеството, история и архитектура;
  • комбинаторика, композиция, моделиране;
  • същността и съвременните възгледи за интериорния дизайн;
  • методиката на проектиране и изпълнение на идеен проект;
  • основните закономерности при съставяне на концепция за формоизграждане на интериорен дизайн.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Трудово-правно законодателство;
  • Икономика;
  • Компютърно обучение;
  • Чужд език по професията;
  • История на изкуството;
  • Рисуване;
  • Перспектива, Композиция, Цветознание;
  • Архитектура;
  • Техническо чертане;
  • Комбинаторика;
  • Интериорен дизайн;
  • Компютърна графика;
  • Скулптура;
  • Рисуване и композиция;
  • Производствена практика.