bgdeen
logoКамериер

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 300 УЧ. Ч. (2 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • санитарно-хигиенни изисквания и безопасни условия на труд;
  • подготовка за работа: работно облекло, зареждане на камериерска количка, получаване на информация за статуса на хотелските стаи;
  • технология на почистване на различни видове хотелски стаи;
  • осъществяване на допълнителни трудови дейности: проверка състоянието на незаети стаи, повторно почистване след делова среща или коктейл, почистване на общи помещения и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Трудово-правно законодателство;
  • Комуникация в трудовата дейност;
  • Чужд език по професията;
  • Основи на туризма;
  • Професионална етика и туристическо поведение;
  • Места за настаняване;
  • Материално-техническа база на хотелиерството;
  • Изисквания към персонала в местата за настаняване;
  • Технология на камериерското обслужване;
  • Хотелско домакинство.
  • Производствена практика.