bgdeen
logoЛесокултурни дейности

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 300 УЧ. Ч. (2 МЕСЕЦА)
  • ЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • подготовка на почвата за засаждане;
  • засаждане и поддръжка на дървесна и храстова растителност;
  • полагане на грижи за растения в декоративни разсадници;
  • отглеждане на цветя на открито и в оранжерии;
  • създаване, оформяне и поддържане на цветни лехи и тревни площи;
  • засаждане и отглеждане на различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Трудово-правно законодателство;
  • Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения;
  • Въведение. Историческо развитие на озеленяването и цветарството;
  • Видове зелени площи. Организация на озеленяването и цветопроизводното стопанство;
  • Декоративна дендрология. Морфология на декоративната растителност;
  • Голосеменни растения. Покритосеменни растения;
  • Парково строителство и поддръжка;
  • Технологии за създаване и поддържане на тревни площи;
  • Водни площи. Детски и спортни площадки;
  • Биологични и морфологични особености на цветята;
  • Култури за различни видове открити и закрити;
  • Други видове култури в цветопроизводството и озеленяването на открито и външни интериори;
  • Производствена практика.