bgdeen
logoДанъчен и митнически посредник

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 660 УЧ. Ч. (4 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • основните митнически и данъчни понятия;
  • изисквания и регламенти на нормативните актове и основните митнически документи;
  • използване на данъчни, счетоводни, платежни и застрахователни документи;
  • структура на данъчната и митническата администрация;
  • условия на външно – търговските сделки;
  • митнически режими и процедури по обмитяване;
  • валути, валутни курсове и изчисленията, свързани с тях при работа с митнически документи;
  • технология и механизми за осъществяване на стопанските операции, свързани с прилагане на данъчните задължения;
  • процедури при данъчни проверки.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Предприемачество;
  • Икономика;
  • Бизнес комуникации;
  • Маркетинг;
  • Финанси;
  • Счетоводство и отчетност;
  • Информационни технологии;
  • Чужд език по професията;
  • Митническо обслужване;
  • Компютърна обработка на финансово – счетоводни документи;
  • Застрахователно и осигурително счетоводство;
  • Учебна и производствена практикa.