bgdeen
logoОбучение на обучаващи на възрастни

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 40 УЧ. Ч.
  • ДОКУМЕНТ: СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧАВАЩИ НА ВЪЗРАСТНИ.
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • Запознаване на участниците със съвременни тенденции, подходи и методи за обучение;
  • Запознаване на участниците със спецификата на възрастните като учащи;
  • Съвместно разработване на примери за влиянието на тази специфика върху успеха на учебния процес;
  • Развиване на умения за планиране на обучение;
  • Придобиване на знания за изготвяне на необходимата учебна документация при планиране;
  • Развиване на умения за контрол и оценка на обучението;
  • Придобиване на знания за необходимата в процеса на контрол и оценка учебна документация.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Специфика на обучението на възрастни.
  • Методи/техники за обучение.
  • Планиране на обучение.
  • Контрол и оценка на процеса на обучение.