bgdeen
logoХотелиер

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 660 УЧ. Ч. (4 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • правната уредба в туризма;
  • хотелските стандарти при обслужване на български и чуждестранни гости;
  • прилагане на технологията на туристическото обслужване;
  • използване на професионално-речевия етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и при мероприятия;
  • водене на оперативна, статистическа и счетоводна дейност;
  • мениджмънт на цялостната дейност на хотела и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда;
  • Счетоводство и отчетност;
  • Мотивация, предприемачество и комуникативни умения;
  • Компютърно обучение;
  • Чужд език по професията;
  • Организация и управление на туризма;
  • Организация на хотелиерското обслужване;
  • Организация на камериерското обслужване;
  • Организация на ресторантьорското обслужване;
  • Хотелски мениджмънт;
  • Алгоритми за ефективното организиране на хотелиерското обслужване;
  • Организация и управление на малко предприятиe;
  • Производствена практика.