bgdeen
logoПланински водач

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 960 УЧ. Ч. (6 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • нормативно-правната уредба в туризма;
  • оказване на долекарска медицинска помощ;
  • разчитане и ползване на техническа, географска и организационна документация;
  • използване на съвременни методи за водене на групи по туристически маршрути с различна сложност;
  • представяне културно-историческото ни наследство, етнография и фолклор на планинските райони пред туристи и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Мотивация и комуникативни умения;
  • Информационна техника и технологии;
  • Чужд език по професията;
  • Основи на туризма;
  • Счетоводство и отчетност в туризма;
  • Професионална етика;
  • Спелеология и пещерно дело;
  • Планинско водене;
  • Топография и ориентиране;
  • Опасности в планината;
  • Долекарска помощ и спасителни мероприятия;
  • Хранене в планината;
  • Екстремални ситуации в планината.