bgdeen
logoГотвач

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 660 УЧ. Ч. (4 МЕСЕЦА)
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ
  • ДОКУМЕНТ: СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • спазване на санитарно-хигиенните норми и безопасните условия на труд;
  • правилно съхраняване на хранителните продукти;
  • приготвяне на кулинарни изделия и напитки при точно спазване на рецепти;
  • разработване на менюта;
  • проектиране на нови кулинарни изделия и напитки и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Мотивация, предприемачество и комуникативни умения;
  • Икономика;
  • Компютърно обучение;
  • Основи на туризма;
  • Чужд език по професията;
  • Хигиена на хранене и хранително законодателство;
  • Професионална етика и туристическо поведение;
  • Счетоводство и отчетност в туризма;
  • Материалознание на хранителните продукти;
  • Технологично обзавеждане на Заведения за хранене и развлечение;
  • Технология на кулинарната продукция;
  • Микробиология;
  • Проектиране на нови кулинарни изделия. Изготвяне на меню;
  • Кетъринг;
  • Производствена практика.