bgdeen
logoХлебар-сладкар

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • Продължителност: 660 уч. ч. (4 месеца)
  • Възможност за настаняване в общежитие
  • Документ: Свидетелство за професионална квалификация
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • съхраняване, подготовка и дозиране на суровини, материали и полуфабрикати;
  • етикетиране, опаковка и експедиране на готова продукция;
  • работа с машини и съоръжения, използвани в технологичния процес;/li>
  • замесване на теста за различни видове хляб и механична обработка на готовото тесто;
  • направа на сочни и сухи сладкарски изделия, полуфабрикати и сладкарски основи;
  • изработва елементи за художествена украса чрез шаблон и ръчно моделиране и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Трудово-правно законодателство;
  • Комуникация в трудовата дейност;
  • Микробиология;
  • Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост;
  • Хигиена на храните и хранително законодателство;
  • Машини и съоръжения в предприятията за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
  • Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия;
  • Технология на сладкарските изделия;
  • Художествено оформяне и моделиране на сладкарски изделия;
  • Производствена практика.