bgdeen
logoОператор на компютър

 • Обща информация за курса:

  • Продължителност:    300 уч. ч. (2 месеца)
  • Възможност за настаняване в общежитие
  • Документ: Свидетелство за професионална квалификация
 • ЗАПИСВАНЕ

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИ-ЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • здравословни и безопасни условия на труд при работа с компютър;
  • строеж на типична компютърна система;
  • интерфейс на приложни програми на Windows;
  • съставяне в електронен вид, въвеждане и обмен на текстови файлове, презентации и електронни таблици;
  • работа с електронна поща;
  • процедури в офиса и администрацията;
  • оформяне на документи, съобразно административните и кореспондентски норми;
  • икономически отношения, процеси и явления и др.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда;
  • Основи на икономиката и икономическите отношения;
  • Операционни системи;
  • Интернет;
  • Електронна поща;
  • Текстообработка;
  • Делова кореспонденция;
  • Изготвяне на документи в офиса;
  • Електронни таблици;
  • Бази данни;
  • Изготвяне на презентации.