bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8120201
Спец. "Туризъм", проф. "Планински водач"
III
122 дни/960 уч.ч.
20.05.2021
18.11.2021
2.
3440301
Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"
III
122 дни/960 уч.ч.
31.05.2021
18.11.2021
3.
8130901
Спец. "Фитнес", проф. "Помощник-инструктор по фитнес"
III
122 дни/960 уч.ч.
31.05.2021
18.11.2021
4.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
31.05.2021
08.06.2021
4.1.
4810101
Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
5.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
03.06.2021
11.06.2021
5.1.
2130701
Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер
III
122 дни/960 уч.ч.
14.06.2021
02.12.2021
6.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
03.06.2021
11.06.2021
6.1.
2130601
Спец. "Компютърна графика", проф. "Компютърен график"
III
122 дни/960 уч.ч.
14.06.2021
02.12.2021
7.
8150101
Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
7.1.
КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/30 уч.ч.
08.10.2021
14.10.2021
8.
8150201
Спец. "Козметика", проф. "Козметик"
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
8.1.
КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/30 уч.ч.
08.10.2021
14.10.2021
9.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
10.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
11.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач "
II
85 дни/660 уч.ч.
09.06.2021
07.10.2021
11.1.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
08.10.2021
18.10.2021
12.
8120302
Спец. "Екскурзоводско обслужване", проф. "Екскурзовод"
III
122 дни/960 уч.ч.
14.06.2021
02.12.2021
13.
2140106
Спец. "Интериорен дизайн", проф. "Дизайнер"
III
122 дни/960 уч.ч.
14.06.2021
02.12.2021
13.1.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
03.12.2021
13.12.2021
14.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
23.06.2021
21.10.2021
14.1.
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч.
22.10.2021
28.10.2021
15.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач "
II
85 дни/660 уч.ч.
21.07.2021
18.11.2021
16.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
16.09.2021
23.09.2021
16.1.
8110301
Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"
I
40 дни/300 уч.ч.
24.09.2021
18.11.2021

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
28.05.2021
22.07.2021
2.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
25.06.2021
19.08.2021
3.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
24.09.2021
18.11.2021
4.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
24.09.2021
18.11.2021

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
11.06.2021
17.06.2021
1.1.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"
5 дни/30 уч.ч.
18.06.2021
24.06.2021
1.2.
8110901
Спец. "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения", проф. "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
I
40 дни/300 уч.ч.
25.06.2021
19.08.2021
2.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
09.09.2021
15.09.2021
2.1.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"
5 дни/30 уч.ч.
16.09.2021
23.09.2021
2.2.
4820301
Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"
I
40 дни/300 уч.ч.
24.09.2021
18.11.2021

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
09.06.2021
15.06.2021
1.1.
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч.
16.06.2021
22.06.2021
1.2.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
09.06.2021
18.06.2021
2.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
08.09.2021
14.09.2021
2.1.
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч.
15.09.2021
21.09.2021
2.2.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
08.09.2021
17.09.2021