bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8150101
Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"
II
85 дни/660 уч.ч.
29.03.2023
01.08.2023
2.
8120201
Спец. "Туризъм", проф. "Планински водач"
III
122 дни/960 уч.ч.
29.03.2023
25.09.2023
3.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
85 дни/660 уч.ч.
29.03.2023
01.08.2023
3.1.
КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
02.08.2023
08.08.2023
4.
7620301
Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"
III
122 дни/960 уч.ч.
29.03.2023
25.09.2023
5.
5210901
Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"
I
40 дни/300 ч.ч.
04.04.2023
05.06.2023
6.
8110301
Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"
I
40 дни/300 ч.ч.
04.04.2023
05.06.2023
7.
8130901
Спец. "Фитнес", проф. "Помощник-инструктор по фитнес"
III
122 дни/960 уч.ч.
05.04.2023
02.10.2023
8.
3460101
Спец. "Бизнес администрация", проф. "Офис-мениджър"
III
122 дни/960 уч.ч.
05.04.2023
02.10.2023
9.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
11.04.2023
14.08.2023
10.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач "
II
85 дни/660 уч.ч.
11.04.2023
14.08.2023
11.
8150201
Спец. "Козметика", проф. "Козметик"
II
85 дни/660 уч.ч.
11.04.2023
14.08.2023
12.
6230604
Спец. "Билкарство", проф. "Работник в горското стопанство"
I
40 дни/300 ч.ч
11.04.2023
12.06.2023
13.
КК "Цифрова компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
03.05.2023
12.05.2023
13.1.
4810101
Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"
II
85 дни/660 уч.ч.
15.05.2023
12.09.2023
14.
2130701
Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер
III
122 дни/960 уч.ч.
10.05.2023
31.10.2023
15.
5820101
Спец. "Строителство и архитектура", проф. "Строителен техник"
III
122 дни/960 уч.ч.
10.05.2023
31.10.2023
16.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
85 дни/660 уч.ч.
15.05.2023
12.09.2023
16.1.
КК "Цифрова компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
13.09.2023
21.09.2023
17.
5220210
Спец. "Електрически инсталации", проф. "Електромонтьор"
II
85 дни/660 уч.ч.
15.05.2023
12.09.2023

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
12.09.2023
07.11.2023
2.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист-педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
12.09.2023
07.11.2023
3.
7620301
Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"
III
40 дни / 300 уч.ч.
02.10.2023
27.11.2023

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
03.04.2023
07.04.2023
1.1.
КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"
5 дни/30 уч.ч.
10.04.2023
18.04.2023
1.2.
6220301
Спец. "Озеленяване и цветарство", проф. "Работник в озеленяването"
I
40 дни/300 уч.ч.
19.04.2023
16.06.2023

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
12.09.2023
21.09.2023
1.1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
12.09.2023
18.09.2023
1.2.
КК "Гражданска компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
19.09.2023
26.09.2023