bgdeen
logoУчебен график

Уважаеми приятели, партньори и клиенти,
Съгласно §35.(1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗНЗ, считано от 01.01.2024 г. ДП „Българо-германски център за професионално обучение“ гр. София се преобразува чрез вливането му в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) гр. София.
Актуалното планиране на курсовете през 2024 г. вече е налично ето тук:
https://chrdri.net/bg/category/75/grafik-na-obucheniyata-za-bezrabotni-lica-prez-2024-g