bgdeen
logoУчебен график

Код по СППОО
center>Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач"
II
85 дни/660 уч.ч.
19.11.2019
31.03.2020
2.
8150101
Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"
II
85 дни / 660 уч.ч.
24.09.2019
05.03.2020
3.
КК "Дигитална компетентност" / "Компютърна грамотност'
II
7 дни / 45 уч.ч.
19.11.2019
27.11.2019
4.
4810101
Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"
II
85 дни/660 уч.ч.
28.11.2019
09.04.2020
5.
8110103
Спец. "Организация на дейностите в места за настаняване", проф. "Хотелиер"
II
85 дни/660 уч.ч.
19.11.2019
31.03.2020
6.
КК "Дигитална компетентност"/ "Работа с електронни таблици - MS EXCEL"
7 дни/45 уч.ч.
01.04.2020
09.04.2020
7.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
05.11.2019
17.03.2020
8.
8120201
Спец. "Туризъм", проф. "Планински водач"
II
122 дни/960 уч.ч.
19.11.2019
28.05.2020
9.
КК "Инициативност и предприемачество"
II
5 дни/30 уч.ч.
29.05.2020
04.06.2020