bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
4820301
Спец. "Текстообработване", проф. "Оператор на компютър"
I
40 дни/300ч.ч
14.01.2022
11.03.2022
2.
8150101
Спец. "Фризьорство", проф. "Фризьор"
II
85 дни/660 уч.ч.
14.01.2022
19.05.2022
2.1.
КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/30 уч.ч.
20.05.2022
27.05.2022
3.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
85 дни/660 уч.ч.
14.01.2022
19.05.2022
3.1.
КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/30 уч.ч.
20.05.2022
27.05.2022
4.
7620402
Спец. "Подпомагане на възрастни", проф. "Социален асистент"
II
85 дни/660 уч.ч.
14.01.2022
19.05.2022
5.
3440301
Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"
III
122 дни/960 уч.ч.
26.01.2022
22.07.2022
6.
4820401
Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"
III
122 дни/960 уч.ч.
26.01.2022
22.07.2022
7.
2130701
Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер
III
122 дни/960 уч.ч.
26.01.2022
22.07.2022
8.
5820101
Спец. "Строителство и архитектура", проф. "Строителен техник"
III
122 дни/960 уч.ч.
26.01.2022
22.07.2022
9.
8120201
Спец. "Туризъм", проф. "Планински водач"
III
122 дни/960 уч.ч.
26.01.2022
22.07.2022
10.
8110301
Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"
I
40 дни/300 уч.ч.
28.01.2022
25.03.2022
11.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач "
II
85 дни/660 уч.ч.
04.02.2022
10.06.2022
11.1.
КК "Дигитална компетентност"
7 дни/45 уч.ч.
13.06.2022
21.06.2022
12.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
85 дни/660 уч.ч.
18.02.2022
24.06.2022
13.
4810101
Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"
II
85 дни/660 уч.ч.
18.02.2022
24.06.2022
14.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
04.04.2022
05.08.2022
15.
8150201
Спец. "Козметика", проф. "Козметик"
II
85 дни/660 уч.ч.
04.04.2022
05.08.2022
15.1.
КК "Инициативност и предприемачество"
5 дни/30 уч.ч.
06.08.2022
12.08.2022

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
08.03.2022
05.05.2022
2.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
21.03.2022
19.05.2022

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
11.04.2022
15.04.2022
1.1.
КК "Математическа компетентност и основни знания в областта на науката и технологиите"
5 дни/30 уч.ч.
18.04.2022
26.04.2022
1.2.
6220301
Спец. "Озеленяване и цветарство", проф. "Работник в озеленяването"
I
40 дни/300 уч.ч.
27.04.2022
24.06.2022

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
03.05.2022
10.05.2021
1.1.
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч.
11.05.2022
17.05.2022
1.2.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
03.05.2022
13.05.2022
2.
КК "Умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
05.09.2022
12.09.2022
2.1.
КК "Обществени и граждански компетентности"
5 дни/30 уч.ч.
13.09.2022
19.09.2022
2.2.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
13.09.2022
15.09.2021