bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
85 дни/660 уч.ч.
01.09.2022
20.01.2023
2.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
01.09.2022
20.01.2023
3.
4810101
Спец. "Програмно осигуряване", проф. "Програмист"
II
85 дни/660 уч.ч.
01.09.2022
20.01.2023
4.
5210901
Спец. "Заваряване", проф. "Заварчик"
I
40 дни/300ч.ч
01.09.2022
28.10.2022
5.
5820101
Спец. "Строителство и архитектура", проф. "Строителен техник"
III
122 дни/960 уч.ч.
07.09.2022
21.03.2023
6.
3440301
Спец. "Оперативно счетоводство", проф. "Оперативен счетоводител"
III
122 дни/960 уч.ч.
13.09.2022
24.03.2023
7.
4820401
Спец. "Електронна търговия", проф. "Организатор Интернет приложения"
III
122 дни/960 уч.ч.
07.09.2022
21.03.2023
8.
2130701
Спец. "Графичен дизайн", проф. "Графичен дизайнер
III
122 дни/960 уч.ч.
07.09.2022
21.03.2023
9.
7620501
Спец. "Български жестов език", проф. "Преводач от и на български жестов език"
III
122 дни/960 уч.ч.
07.09.2022
21.03.2023

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
04.10.2022
28.11.2022
2.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
04.10.2022
28.11.2022

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
01.09.2022
08.09.2022
1.1.
КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"
5 дни/30 уч.ч.
09.09.2022
15.09.2022
1.2.
6220301
Спец. "Озеленяване и цветарство", проф. "Работник в озеленяването"
I
40 дни/300 уч.ч.
16.09.2022
11.11.2022

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
05.09.2022
15.09.2022
1.1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
05.09.2022
12.09.2021
1.2.
КК "Гражданска компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
13.09.2022
19.09.2022
2.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
11.10.2022
20.10.2022
2.1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
11.10.2022
17.10.2022
2.2.
КК "Гражданска компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
18.10.2022
24.10.2022