bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист - педикюрист"
II
85 дни/660 уч.ч.
03.08.2023
01.12.2023
1.1.
КК "Предприемаческа компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
04.12.2023
08.12.2023
2.
7620301
Спец. "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", проф. "Помощник-възпитател"
III
122 дни/960 уч.ч.
15.08.2023
19.02.2024
3.
8110701
Спец. "Производство на кулинарни изделия и напитки", проф. "Готвач "
II
85 дни/660 уч.ч.
08.08.2023
06.12.2023
4.
3440202
Спец. "Митническо и данъчно обслужване", проф. "Данъчен и митнически посредник"
II
85 дни/660 уч.ч.
15.08.2023
13.12.2023
5.
8150201
Спец. "Козметика", проф. "Козметик"
II
85 дни/660 уч.ч.
15.08.2023
13.12.2023
6.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
85 дни/660 уч.ч.
22.08.2023
20.12.2023
7.
8130901
Спец. "Фитнес", проф. "Помощник-инструктор по фитнес"
III
122 дни/960 уч.ч.
15.08.2023
19.02.2024
8.
3460101
Спец. "Бизнес администрация", проф. "Офис-мениджър"
III
122 дни/960 уч.ч.
15.08.2023
19.02.2024
9.
5820101
Спец. "Строителство и архитектура", проф. "Строителен техник"
III
122 дни/960 уч.ч.
15.08.2023
19.02.2024
10.
6230604
Спец. "Билкарство", проф. "Работник в горското стопанство"
I
40 дни/300 ч.ч
24.08.2023
20.10.2023
11.
8110301
Спец. "Хотелиерство", проф. "Камериер"
I
40 дни/300 ч.ч.
04.10.2023
28.11.2023

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
5410303
Спец. "Декорация на сладкарски изделия", проф. "Хлебар-сладкар"
II
40 дни / 300 уч.ч.
12.09.2023
07.11.2023
2.
8150301
Спец. "Маникюр, педикюр и ноктопластика", проф. "Маникюрист-педикюрист"
II
40 дни / 300 уч.ч.
12.09.2023
07.11.2023

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
12.09.2023
18.09.2023
1.1.
КК "Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството"
5 дни/30 уч.ч.
19.09.2023
26.09.2023
1.2.
6220301
Спец. "Озеленяване и цветарство", проф. "Работник в озеленяването"
I
40 дни/300 уч.ч.
27.09.2023
21.11.2023

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край
1.
Професионално ориентиране
16 уч.ч.
12.09.2023
21.09.2023
1.1.
КК "Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене"
5 дни/30 уч.ч.
12.09.2023
18.09.2023
1.2.
КК "Гражданска компетентност"
5 дни/30 уч.ч.
19.09.2023
26.09.2023