bgdeen
logoУчебен график

Обучения за придобиване на степен на професионална квалификация

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край

Обучения по част от професия

Код по СППОО
Наименование на курса
СПК
Продължителност дни / уч.ч.
Начало
Край

Пилотна мярка „Подготовка за включване в обучение“

[table “21” not found /]

Пилотна мярка Професионално ориентиране в съчетание с две ключови компетентности

[table “20” not found /]