bgdeen
logo13
Авг.
2019

Посещение на Бисер Петков – министър на труда и социалната политика в Република България.

На 09.08.2019 година на гости ни беше Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика в Република България. Той разгледа материално-техническата база на Центъра и се запозна с настоящите ни обучения: „Графичен дизайнер“, „Планински водач“, „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ и „Козметик“. Проведе кратки разговори с нашите курсисти, които бяха подготвили демонстрации от преминалото обучение.

По време на брифинга с журналистите, който се проведе в Центъра, Министъра отбеляза, че в Клон Смолян са обучени 1945 курсиста в различни професии, главно насочени в сферата на туризма, информационните технологии и услуги за личността. Това са професии, които имат голяма реализация на пазара на труда и са добре заплатени. Съобразно с това, в момента Клонът в Смолян предлага приоритетни обучния от трета квалификационна степен, като тези за графичен дизайн, компютърна графика и планински водач. Около 80% от завършилите ги след това намират добра реализация – каза министър Петков. Всички курсове са безплатни за безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда в цялата страна. Те са в рамките на Националния план за действие по заетостта и се финансират от бюджета.

За нас беше удоволствие и привилегия посещението на министър Петков, защото имахме възможност да покажем постигнатите резултати и да споделим бъдещите си планове.